Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kon­tra­punkt – Bach­po­ly­fo­ni

Kort om emnet

Emnet passer for studenter som vil øke sine kunnskaper i satslære gjennom studier i kontrapunkt. J. S. Bachs instrumentalpolyfone stil er utgangspunktet for studiene.

Faglærer i emnet: Kjell Habbestad.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

  • behersker stemmeføring og dissonansbehandling i to- og trestemmig kontrapunkt
  • dokumenterer kunnskap om imitasjonsprinsippene i barokkens instrumentalpolyfone stil
  • kan utforme og vurdere trestemmig fuge i stilen
  • kan analysere og beskrive satstyper i stilen
  • dokumenterer kunnskap om analytiske tradisjoner innenfor emneområdet

Innhold

Emnet vil fokusere på

  • skriftlige øvelser i melodidanning innenfor barokkens instrumentalpolyfone stil
  • skriftlige øvelser i to- og trestemmig sats i overensstemmelse med prinsippene for stilen

Organisering

Undervisningen i emnet samordnes med SATS11, modul kontrapunkt – bachpolyfoni. Undervisning gis i gruppe med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i høstsemesteret.

Avsluttende vurdering

Innlevering av hjemmeeksamen som skal inneholde

  • en analyse av en komposisjon i bachpolyfoni
  • komposisjon eller arrangement i stilen

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå i innleverte hjemmeeksamen.

Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021