Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kul­tu­relt entre­pre­nør­skap

 • Emnetype: Videreutdanningsemne.
 • Avsluttende vurdering: Prosjektoppgave.
 • Forhåndskrav: Generell studiekompetanse og 120 studiepoeng fra høyere utdanning (to år).
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Kulturelt entreprenørskap er et videreutdanningstilbud med temaer fra kommunikasjon, coaching, entreprenørskap og prosjektarbeid. Kurset skal bidra til at målgruppen bedrer sin evne til ”å se muligheter og gjøre noe med dem”, slik at deltakeren ved økte kunnskaper og ferdigheter, står ennå bedre rustet til framtidens utfordringer.

Videreutdanningen skal også bidra til utvidelse av deltakerens verktøykasse med praktiske verktøy/modeller, som kan brukes inn mot ledelse, undervisning og ulike kulturprosjekter, og som vil bidra til at samarbeidspartnere (elever, kolleger, prosjektmedarbeidere, …) får økt eierskap og motivasjon til oppgaver og mål. Deltakeren får også økt kjennskap til hvordan temaer fra entreprenørskap og prosjektarbeid kan brukes i ulike kulturprosjekter.

Deltakerne skal kunne oppleve en videreutvikling av sine personlige egenskaper og holdninger, ved fokus på personligkommunikasjon og utvikling av denne, ved analyseverktøy og coachende arbeidsmåte/lederstil.

Kontaktperson: Åse Karin Hjelen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kjennskap til coachingteknikker og coachende arbeidsmåte/lederstil gjennom teori og praktisk trening
 • kjenner til hvordan temaer/emner fra entreprenørskap og prosjektarbeid kan brukes i ulike kulturprosjekter
 • kan definere ulike forretnings- og analyseverktøy og bruke disse med tanke på å utvikle ulike kulturprosjekter
 • kjenner til ulike kommunikasjonsmodeller

Innhold

Eksempler på emner/temaer:

Kommunikasjon

Fokus på kommunikasjon ut fra eget ståsted for å videreutvikle evnen til å kommunisere best mulig med flest mulig. Gir deltakeren mulighet for bedret tilnærming til ulike samarbeidspartnere. Hver deltaker gjennomfører adferdsanalysen LIFO®-metoden med rapport og personlig tilbakemelding, samt praktiske øvelser. LIFO® er en internasjonal anerkjent metode brukt i over 30 land, av rundt 8 millioner mennesker i ca. 30 000 organisasjoner.

Coaching

Undervisning og praktisk trening i grunnleggende coachingteknikker bygget på de etiske retningslinjer og den kjernekompetanse ICF står for. ICF betyr International Coach Federation, den største globale bransjeorganisasjonen for coacher.

Coachingteknikkene/-modellene gir deltakeren en utvidet verktøykasse i kommunikasjon, ved å øke evnen til å skape motivasjon og eierskap til felles mål og prosjekter.

Prosjektledelse

Prosjektarbeid skjer i alle bransjer og på mange ulike nivåer i organisasjoner. I kulturlivet er dette kanskje den mest brukte arbeidsformen.

Gjennomgang av ulike faser i prosjekter og hvordan du kan bruke disse på en måte som effektiviserer prosjektene du arbeider med.

Forretningsverktøy

Temaer fra innhold i en forretningsplan rettet inn mot kulturelle prosjekter.

Eksempel: Visjon/mål, målgruppedefinering, SWOT-analyse, markedsplan, økonomi, og tidsplanlegging.

Organisering

 • Kurset er modulbasert og går over fem fellessamlinger á tre dager med forelesninger, faglig læring ved diskusjoner/dialog, gruppeoppgaver, deltakerpresentasjoner og refleksjon.
 • Hver student får to individuelle samtaler á én time med en personlige coach i løpet av kursperioden.
 • Hver student får i tillegg en individuell samtale med tilbakemelding på resultatet av adferdsanalysen LIFO®, og en time individuell veiledning på et relevant prosjekt.
 • Coachingteknikker skal trenes i triader (grupper á tre personer) mellom samlingene med oppstart etter samling nummer 2. Disse gjennomføres enten ved fysisk møte eller som telefonmøte.
 • Det skal gjennomføres minst fem slike triademøter i løpet av kurset.
 • Avsluttende oppgave skal leveres til avtalt dato etter siste samling.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal holde to presentasjoner av arbeid eller pensumlitteratur i løpet av samlingene, individuelt og/eller i grupper.
 2. Det er obligatorisk deltakelse på minimum fem coachingtriader.
 3. Studenten skal gjennomføre fire samtaler med personlig coach/veileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en prosjektoppgave. Vurdering gjøres av faglærer.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven leveres i henhold til nærmere angitte krav om form og innhold til angitt tid i etterkant av siste samling, og skal være på minimum 3000 ord.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021