Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kunst­his­to­rie

  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Veiledende undervisningstid: Utvalgte tirsdager kl. 11.30 – 14.30.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vestens kunsthistorie fra antikken til den postmoderne perioden.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Laima M. P. Sjur.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskap om og innsikt i vestens kunsthistorie, og kan bruke denne til å belyse og utvide forståelsen av eget kunstnerisk og vitenskapelig arbeid

Innhold

Kurset gir innsikt i måter å se, analysere og tolke kunstverk på. Eksempler hentes fra arkitektur, skulptur og billedkunst. Et besøk i relevant kunstmuseum eller kunstutstilling inngår i undervisningen. Emnet tar for seg de sentrale retningene innenfor kunsthistorien, med spesielt fokus på områder som har spesiell relevans og interesse fra et musikksynspunkt.

Organisering

Undervisningen gjennomføres som 90 minutters forelesninger i 12 uker. En del av undervisningen kan være prosjektbasert etter nærmere avtale.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk deltakelse i de undervisningstimer der det inngår studentpresentasjoner.

2. Studenten skal velge ett av to alternativer:

  • Studentene skal på slutten av semesteret holde en presentasjon over et valgt tema fra kunsthistorien. Presentasjonen bør inkludere powerpoint eller andre virkemidler, og skal ha et omfang på 15 til 20 minutter. Arbeidet kan gjøres individuelt eller i små grupper.
  • Studenten kan alternativt levere et essay over et valgt tema fra kunsthistorien på 3000 til 3500 ord på slutten av semesteret, innen frist gitt av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021