Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Live Electro­nics: Musikk­tek­no­lo­gi for utøve­re

  • Emnetype: Videreutdanning og valgemne.
  • Emnenivå: Videreutdanning.
  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Se fullstendig studieplan.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Live Electronics: Musikkteknologi for utøvere er en videreutdanning, og kan også velges som valgemne. Studiet består av følgende emner:

  • MUSTEK51 Musikktekonologi for utøvere.
  • MUSTEK53 Live Electronics– Workshop.
  • MUSTEK54 Live Electronics – Prosjekt.

Søkeren må sende inn følgende til valg@nmh.no innen 10. april 2019 kl. 12.00:

  • En tekst (én til to sider) hvor søkeren redegjør for sin bakgrunn, kompetanse og planer for studiet.
  • Lyd- eller videoopptak (CD-DA/DVD) som dokumenterer søkerens utøvende og/eller musikkteknologiske kompetanse.

Fullstendig studieplan for Live Electronics (startkull 2019)

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021