Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ope­ra i det 20. århund­re

Kort om emnet

Kurset stiller følgende spørsmål: Hva er opera og på hvilke måter kan vi forstå operahistorien gjennom det siste hundreåret? På hvilke måter kan utvalgte operaer tolkes i et musikkhistorisk perspektiv?

Emnet bygger på Musikkforståelse I.

Faglærer i emnet: Gjertrud Pedersen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer evne til selvstendig arbeid med utvalgte problemstillinger knyttet til operahistorie
  • kan reflektere om musikkhistoriske problemstillinger og utøverpraksis
  • kan benytte seg av materiale fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Innhold

Kurset legger vekt på følgende temaer: Forhold mellom musikk og tekst, regi og scenografi, samt ulike utøverroller.

Kurset omfatter seks operaer: Strauss Der Rosenkavalier, Berg Wozzeck, Puccini Turandot, Stravinskij The Rake’s Progress, Ligeti Le Grand Macabre og Saariaho L’Amour de loin.

Organisering

Emnet undervises sammen med den valgbare modulen med samme navn i EXMUS11 og EXMUS12. Undervisningen er på 6 samlinger á 3 undervisningstimer (135 minutter).

Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av innlevert essay. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Essay

Et essay leveres elektronisk innen frist fastsatt av faglærer, normalt to uker etter at modulen er avsluttet. Omfang: ca. 3500 ord.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021