Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ope­rase­mi­nar

  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: 20-varianten er forhåndskrav til 21-varianten.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeid med emnet skal studenten delta i to opera- eller musikkteaterprosjekter. Emnet undervises sammen med SCEBEV20 som er obligatorisk for 3. og 4. år KAUTKL-sang, og studenter som følger SCEBEV20 kan derfor ikke følge OPERA20/21 samme studieår.

Faglærere i emnet: Randi Stene og Ståle Ytterli.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har grunnleggende ferdigheter i utforming av opera- og musikkteaterroller
  • har ferdigheter i ensemblesang og skuespill

Innhold

Emnet omfatter

  • musikalsk og scenisk forberedelse i forkant av opera- og musikkteaterprosjektene
  • to opera- /musikkteaterprosjekter, normalt som ett ukesprosjekt i hvert semester hvor det legges vekt på rolleforståelse og scenisk fremstilling av rollefigurer

Organisering

Undervisningen i emnet foregår i bolker og prosjekter, og skjer i gruppe sammen med tredje- og fjerdeårsstudenter på KAUTKL-sang.

Det gjennomføres to opera /musikkteaterprosjekt (ca. en ukes varighet) i løpet av emnet – vanligvis ett prosjekt hvert semester. I forkant av prosjektukene er det bevegelsesundervisning som knyttes opp mot prosjektene.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i undervisningen og ved opera/musikkteaterprosjektene.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021