Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orge­lim­p­ro­vi­sa­sjon

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving – klassisk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet legger til rette for at studenten skal utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i orgelimprovisasjon. Utvikling av studentenes fantasi og kreativitet vil inngå som en sentral del av arbeidet med emnet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser evne til musikalsk kreativitet og et kunstnerisk uttrykk
 • viser innsikt i klassiske formtyper gjennom eget spill
 • kan vurdere og begrunne kvaliteter ved egne og andres improvisasjoner
 • kan improvisere innen et utvalg av ulike musikalske situasjoner og musikalsk materiale

Innhold

Emnet omfatter blant annet

 • improvisasjon av ulike former for frie orgelstykker i forskjellige stilarter
 • improvisasjon av eksempelvis preludier, fantasier, suiter, men også koralbunden improvisasjon som partitaer og koralbearbeidelser
 • improvisasjon med fokus på det 20. og 21. århundre

Organisering

Undervisningen gis individuelt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal gjennomføre én intern prøve ved slutten av første studieår

Studenten skal delta på kirkemusikkforum medto improvisasjoner i løpet av emnet

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Tre dager før praktisk eksamen deles det ut spilleoppgaver med bakgrunn i gjennomgått repertoar som studenten skal forberede til eksamen.

Omfang: 30 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021