Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orge­lim­p­ro­vi­sa­sjon

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeid med emnet skal studenten videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i orgelimprovisasjon. Videreutvikling av studentenes fantasi, kreativitet og personlige musikalske språk vil inngå som en sentral del av arbeidet med emnet.

Emnet bygger på Orgelimprovisasjon I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan improvisere på en måte som er relevant for liturgiske orgelspill
 • viser evne til musikalsk kreativitet og et personlig uttrykk
 • viser kunnskap om klassiske formtyper gjennom eget spill
 • kan vurdere og begrunne kvaliteter ved egne og andres improvisasjoner
 • kan improvisere innen et utvalg av ulike musikalske situasjoner og musikalsk materiale

Innhold

Emnet omfatter blant annet

 • øvelser med stil og form i ulike typer koralintonasjoner, ledsagesatser, koralpreludier og variasjoner
 • øvelse i å harmonisere firestemmig sats etter salmeboken
 • improvisasjon av ulike former for frie orgelstykker i forskjellige stilarter

Organisering

Undervisningen gis normalt i grupper. Det forutsettes at studentene deltar aktivt både ved egen utøvelse, i prosjekter og i vurderingen av medstudentenes utøvelse.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen ved slutten av tredje studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Tre dager før praktisk eksamen utleveres spilleoppgaver med bakgrunn i gjennomgått repertoar som studenten skal forberede til den praktiske eksamenen.

Omfang: 30 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021