Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orge­lim­p­ro­vi­sa­sjon for KAKM

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er forbeholdt 4. årsstudenter på kandidatstudiet i kirkemusikk.

Emnet kan ikke kombineres med ORGEL21 Orgel fordypning.

Emnet tar for seg stil- og formøvelser i ulike typer koralbearbeidelser, preludier/toccataer, partitaer, fantasier, suiter og så videre. I 2. semester legges hovedvekten på det 20. århundre og utvikling av eget musikalsk språk.

Emneansvarlig: Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk.

Faglærer i emnet: Inger-Lise Ulsrud.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har relevante improvisatoriske kunnskaper og ferdigheter
  • viser evne til musikalsk fantasi og kreativitet
  • har innsikt i klassiske formtyper

Innhold

Emnet omfatter

  • øvelser med stil og form i ulike typer koralbearbeidelser, preludier/toccataer, partitaer, fantasier, suiter osv.
  • i emnets 2. semester legges hovedvekten på det 20. århundre og utvikling av eget musikalsk språk

Organisering

Emnet er organisert som individuell undervisning. Veiledende ressurs er 30 minutter i uken per student i 24 uker. Det vil bli stilt krav til selvstendig arbeid. Deler av undervisningen kan organiseres på andre måter dersom det er hensiktsmessig.

Arbeidskrav

Studenten skal delta med improvisasjon på Orgelforum eller i konsertsammenheng minst en gang per semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamen som inngår i hovedinstrumenteksamen i orgel.

Eksamenskonsert

Eksamen i orgelimprovisasjon inngår som en del av eksamen i hovedinstrument, og organiseres som en eksamenskonsert med en egen improvisasjonsdel. Improvisasjonsdelen skal være på 10 til 15 minutter i tillegg til ordinær hovedinstrumenteksamen. Studenten improviserer over et antall temaer og former som oppgis tre dager før eksamen. Det gis separate karakterer for orgel og orgelimprovisasjon.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre på nytt den eksamensdelen som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021