Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orgel­kunn­skap

  • Gjennomføres: 1. eller 2. studieår, over ett semester.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk/muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene en innføring i orgelets oppbygning, dets utvikling i forbindelse med historiske epoker, arkitektur og stilhistorie, de forskjellige orgelsystemer, hvordan disse fungerer og utviklingen av disse. Emnet vil også gi en innføring i temperering og stemming, praktisk øving i stemming av rørstemmer og retting av funksjonsfeil.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser ferdigheter i stemming og enkelt vedlikehold av instrumentet
  • har kunnskap om de viktigste historiske orgeltyper og orgellitteratur skrevet for disse orgeltypene

Innhold

Emnet består av en praktisk/teoretisk del og en historisk del. Den praktisk/teoretiske delen består av en omfattende gjennomgang av orgelets klanglige og tekniske oppbygning. Studentene får trening i stemming av rørstemmer og retting av funksjonsfeil.

Den historiske delen gir oversikt over orgelets klanglige og tekniske utvikling innenfor de viktigste orgellandskap i Europa. For øvrig tar denne delen av emnet for seg temaer som registreringspraksis knyttet til historiske orgler, arkitektur- og stilhistorie, akustikk og temperering.

Organisering

Emnet undervises i gruppe.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere to skriftlige oppgaver på 1200 to 1600 ord hver i løpet av emnet innen frist satt av faglærer.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk/muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Praktisk/muntlig eksamen

Eksamen avholdes som en 30 minutters individuell eksamen der studenten vil få praktiske oppgaver tilknyttet vedlikehold av orgelet og retting av funksjonsfeil.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021