Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Orkes­ter – til­leggs­pro­sjekt

 • Studiepoeng: 2 per prosjekt.
 • Gjennomføres: Prosjekt.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til masterstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet kan tas av masterstudenter som et tillegg til ordinær orkesterplikt ved NMH. Hver student kan delta på maksimalt to tilleggsprosjekter per studieår.

NB: Tildeling av emnet avhenger av besetningsbehovene for de enkelte prosjektene.

Emnekoordinator: Torolf Mørk Karlsen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har omfattende kunnskaper om orkestermusikk fra ulike tidsepoker og sjangere
 • viser gode ferdigheter og bevisste holdninger til det å utøve og formidle musikk i orkester

Innhold

Repertoar velges dels med tanke på gjennomspilling for å bli kjent med aktuelt repertoar, og dels med tanke på innøving og framføring for publikum. I løpet av en toårsperiode skal repertoaret for orkester så langt det er mulig omfatte

 • musikk fra 17. århundre til vår egen tid
 • de vanligste musikkformene for orkester og andre større ensembler

Organisering

 • Orkesterprosjekter organiseres som regel som prosjektuker med daglige øvelser som ender opp i konsert(er).
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse på alle prøver og konsert(er).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av dirigent i samarbeid med emnekoordinator på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021