Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prak­tisk har­mo­ni­se­ring for gita­ris­ter

Kort om emnet

Emnet gjelder for alle gitarister på kandidatstudiet i utøving.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan oppfatte harmoniske strukturer, og omsette dette i spill på gitaren
  • kan improvisere uavhengig av et notebilde
  • kan improvisere ut fra et besifret notebilde

Innhold

Emnet vil omfatte

  • besifringsspill
  • transponering av besifringsakkompagnement til de mest brukte gitartoneartene
  • analyse av musikk ut fra ulike måter å harmonisere på, både modale, funksjonelle og mer frie harmoniseringsprinsipper

Organisering

Undervisningen foregår normalt i grupper.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste som skal godkjennes av faglærer. Repertoarlisten skal være på minst 30 minutter, og skal omfatte alle arbeidsområdene i emnet.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Vedtatt i studieutvalget 01.09.2020, sak 44/20, med virkning fra startkull 2019.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021