Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning

  • Emnetype: Valgemne.
  • Emnenivå: Videreutdanning.
  • Gjennomføres: Deltidsstudium over to år.
  • Veiledende undervisningstid: Tirsdager.
  • Avsluttende vurdering: Se fullstendig studieplan.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

PPU er en videreutdanning, og kan i tillegg velges som valgemne. NMH-studenter kan ta PPU som valgemne over to år.

Se studieplanen for PPU (startkull 2017) for utfyllende informasjon om studiet og for emnebeskrivelser.

Studieplanen er under revisjon, og det tas forbehold om endringer.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 29. aug. 2022