Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Pro­fes­sio­nal Port­fo­lio

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: En semester, høst eller vår.
 • Veiledende undervisningstid: Tirsdager, kl. 12.00–14.30.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk og/eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet skal hjelpe studentene med å bli bevisste sine ulike identiteter, roller og muligheter innenfor musikklivet og øvrige kompetanseområder, for å gjøre dem bedre rustet til å skape seg et liv som musikkarbeidere. Hovedfokuset ligger i å kunne identifisere, utvikle og presentere sin personlige portefølje.

Emnet er åpent for alle studenter, men masterstudenter blir prioritert.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Faglærer i emnet: Lisbeth W. Svinø.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har et bevisst forhold til sin egen kunstneriske identitet
 • har kunnskaper om ulike kommunikasjonskanaler og målgrupper
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om sine egne kompetanseområder
 • har grunnleggende kjennskap til bruk av sosiale medier og andre mediekanaler

Innhold

 • Bevisstgjøring om studentenes eget ståsted og kunstneriske identitet.
 • Kreativitet og innovasjon.
 • Kommunikasjon – begreper, prinsipper og praksis.
 • Prosjektarbeid – kunstnerisk og administrativt.
 • Utarbeidelse av CV og presentasjonsmateriale.

Organisering

Emnet undervises i bolker på tre ganger 45 minutter i ti uker gjennom semesteret. I tillegg kommer to klokketimer individuell veiledning. Egen tidsplan for dette foreligger ved oppstart av emnet.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

2. Studenten skal levere tre skriftlige oppgaver i løpet av studieåret, som til sammen utgjør studentens profesjonelle portefølje: CV.

 • Elektronisk presentasjon (f.eks. i PowerPoint).
 • Programtekst (kort presentasjon av studenten).
 • Studenten skal presentere egen portefølje for studentgruppen og dets faglærer(e).

Frist: Alle arbeidskrav må være godkjent innen 1. desember / 20. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet i sin helhet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2022