Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Romanse­in­ter­pre­ta­sjon for pia­nis­ter og san­ge­re

 • Emnetype: Valgemne for sangere og pianister.
 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir klaver- og sangstudenter mulighet til felles fordypning i romanseinterpretasjon. Pianist og sanger danner en fast duo og får innsikt i kjernerepertoar fra ulike epoker og språkområder, alt med fokus på interpretasjon.

Tildeling av emnet er avhengig av at søkerne kan kobles sammen til duoer.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.

Faglærer i emnet: Matti Hirvonen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har erfaring og kunnskap om ulike samarbeidsaspekter ved romansekunsten
 • har innsikt i det grunnleggende innstuderingsarbeidet som kreves av begge parter
 • kan formulere og formidle relevante innstuderingsspørsmål
 • har innsikt i et bredt repertoar fra ulike epoker og språkområder
 • har en bevisst holdning til diktets innhold
 • gjennom sin praksis viser forståelse for at pianist og sanger sammen tar ansvar for den kunstneriske helheten

Innhold

 • Duospill for pianister og sangere med samspillet i fokus.
 • Individuell undervisning av både sanger og pianister, med obligatorisk oppmøte for hele duoen.
 • Bevisstgjøring av pianistens rolle i lied-duoen.
 • Diktanalyse og tekstforståelse.
 • Øving av muntlige konsertpresentasjoner.

Organisering

Emnet er organisert som enkeltvise undervisningstimer i duo og felles seminarer. Undervisningen i duo utgjør 30 minutter i 24 uker og seminardelen 90 minutter i tolv uker. Deler av undervisningen kan bli organisert på andre måter, for eksempel som påhør av akkompagnementsundervisning, og felles besøk ved romansekonserter.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltagelse i all undervisning. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal delta ved minst to konserter i løpet av studieåret. Konsertene skal også inneholde muntlige presentasjoner.
 3. Studenten skal ved emnets slutt levere en oversikt over gjennomgått og framført repertoar med omfang 20 til 30 minutter.
 4. Studenten skal levere to skriftlige oppgaver om innstuderingsarbeidet til en frist fastsatt av faglærer. Hver oppgave skal være om lag 500 ord.

Frist: Alle arbeidskrav skal være godkjent innen 15. mai i andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Det blir lagt sterk vekt på studentens nærvær og innsats i undervisningen, samt konsertframføringer av innstudert repertoar.

Ny vurdering

Ved ny vurdering må studenten/duoen gjennomføre en konsert på 15 til 20 minutter med nytt repertoar.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021