Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ryt­misk tre­ning

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Onsdager, kl. 09.00 – 10.30.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: GEHØR10 og 11 (obligatorisk i 1. avdeling) eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

I emnet skal det arbeides med å forstå og utøve ulike rytmiske elementer hovedsakelig anvendt i en jazz-sammenheng.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærer i emnet: Håkon Storm-Mathisen og Pål Thowsen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har innsikt i rytmisk struktur og kan analysere og beskrive rytmikk i ulike typer jazz og improvisert musikk
 • kan bruke hensiktsmessige strategier for å oppnå presis utøvelse av rytmiske figurer
 • kan lese, strukturere, innstudere, memorere og synge/spille et notebilde
 • kan oppfatte, huske, strukturere og synge/spille/beskrive/nedtegne et musikalsk forløp
 • kan bruke rytmikk som et bevisst og aktivt element i improvisert og komponert musikk

Innhold

 • Koordinasjon.
 • Polyrytmikk.
 • skjeve og blandede taktarter.
 • Rytmisk plassering/time.
 • Konstruksjon, memorering, analyse.

Eksempler hentes fra alle relevante musikkformer.

Organisering

Emnet undervises hovedsakelig i grupper to ganger 45 minutter ukentlig i 24 uker. Deler av undervisningen kan også foregå på prosjektbasis.

Muntlig utførelse og fysisk koordinasjon er hovedarbeidsformer, selv om vi også spiller noe trommer, perkusjon og andre instrumenter der dette er mest hensiktsmessig. Det vil være rom for å prøve nye ting.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021