Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Samisk musikk

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i samiske musikktradisjoner.

Faglærer i emnet: Ikke avklart.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende kunnskaper om samiske musikktradisjoner
  • dokumenterer kunnskaper om musikkteoretiske prinsipper i samisk musikk
  • har erfaringer i tilrettelegging av samisk musikk for eget instrument
  • behersker utøving av joik og annen samisk musikk på et grunnleggende nivå
  • kan delta i samspill med utgangspunkt i samisk musikk

Innhold

I emnet holdes det forelesninger om samiske musikktradisjoner og teoretiske prinsipper for musikken. Det arbeides med et utvalg av musikk som innstuderes på studentens hovedinstrument og vokalt. Studentene skal også tilpasse musikk slik at den kan spilles med det ensemblet som studentgruppa utgjør.

Organisering

Emnet undervises i gruppe med fem samlinger à fire undervisningstimer (180 minutter). Undervisningen organiseres som forelesninger, lærerledede innstuderingsprosesser, samarbeidsprosesser for informasjonsinnhenting og konsertbesøk. I tillegg forventes også mye egenøving og samspillsøvinger utenom undervisningen.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
  2. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse på avsluttende konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 22. jun. 2020