Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

San­ger – sang­skri­ver

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Se "Kort om emnet".
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter sangskriving, fremføring og produksjon av eget materiale. Emnet fokuserer på sangskriving som en symbiose mellom tekst, musikk og sanglig fortolkning, og emnet er derfor bare åpent for låtskrivere/komponister som selv er praktiserende sangere.

Sangstudenter på IJ og MP jazz/pop/rock prioriteres. Andre studenter kan delta om det er ledig kapasitet. Alle søkere til emnet må levere dokumentasjon på sanglige kvaliteter og tidligere sangskriving, ved å sende inn opptak der de synger en egen/egne låt(er).

Lydfilene sendes på epost til valg@nmh.no innen 10. april kl. 12.00.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærere i emnet: Sidsel Endresen , Ulf Holand.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • evner å komponere, arrangere og fremføre sanger
 • har kunnskap om studioteknikk, og under veiledning kan spille inn, mikse og editere eget materiale
 • er bevisst sin musikalske egenart, stemme og estetiske preferanser
 • kan få og gi konstruktive tilbakemeldinger på egne og andres låter

Innhold

I emnet skal studenten arbeide med tekstskriving, sangkomposisjon og arrangering for mindre ensembler. Temaer i undervisningen vil i stor grad preges av studentenes fokusområder. Videre arbeides det med fremføring av eget materiale, og innspilling og editering i studio.

Organisering

Emnet er organisert i tolv samlinger, hver på tre undervisningstimer. Samlingene vil omfatte fellesundervisning, gruppearbeid og egenarbeid med veiledning. I tillegg kommer studioarbeid. Studentene får også individuell undervisning i totalt åtte klokketimer. Selvstendig arbeid med eget materiale mellom samlingene forutsettes.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltagelse i emnet. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten skal levere 1 ferdig produksjon av en egenkomponert låt
 3. Studenten skal presentere eget materiale for gruppen og gi tilbakemelding på de andre studentenes presentasjoner
 4. Studentene skal framføre eget materiale på én felles konsert på slutten av 2. semester

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Studenten gjør en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter av sitt arbeid med emnet etterfulgt av en evalueringssamtale med faglærerne.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021