Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sats­lære I

  • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Satslære er et ferdighetsfag hvor studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike sats- og arrangeringsprinsipper, og gjennom dette utvikle sjangerbredde og verktøy til bruk i undervisningssituasjoner.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har grunnleggende ferdigheter i å harmonisere og arrangere musikk i ulike stilarter
  • kan analysere og beskrive musikk og satstyper med relevant terminologi
  • kan tilrettelegge og arrangere musikk for ulike besetninger og nivåer

Innhold

Undervisningen i emnet er konsentrert rundt temaer som flerstemmighet, analyse, modalitet, komponering og arrangering. Innholdet i emnet skal ha et sjangerspenn, og ha overføringsverdi til det praktiske musikklivet. Studentens komposisjoner og arrangementer spilles inn med de instrumentene man har til rådighet i gruppa.

Organisering

Undervisningen gjennomføres i grupper, og kan variere mellom ukentlig undervisning og blokkundervisning. Studentene får anledning til å levere og få tilbakemelding på øvingsoppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen ved studentpresentasjoner og fremføring av egne og medstudenters stykker.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en hjemmeeksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Hjemmeeksamen

Eksamensoppgaven løses innen ett døgn. Tema for oppgaven kan være firstemmig sats, blokkharmonisering, eller annet tema fra undervisningen, samt en liten analysedel. Tid for utlevering og innlevering fastsettes av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 15. feb. 2021