Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Scene­fag I

  • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter som går i første avdeling på klassisk utøvende studium med sang som hovedinstrument, og gjennomføres i studiets fire første semestre.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har basisferdigheter som skuespiller
  • viser grunnleggende ferdigheter i tekstbehandling, deklamasjon og scenisk presentasjon

Innhold

Emnet omfatter innføring og ferdighetstrening i

  • grunnleggende skuespillerteknikk med utgangspunkt i Stanislavskijs metode
  • tekstanalyse, presentasjon og deklamasjon
  • scenisk fremstilling av monologer og dialoger

Valg av lærestoff og vektlegging av de ulike temaene vil til en viss grad gjøres ut fra de behov som er i studentgruppen

Organisering

Undervisningen i emnet er prosjektbasert, og skjer i gruppe bestående av første- og andreårsstudenter.

Det gjennomføres ett dramaprosjekt (ca. en ukes varighet) i hvert av de to første studieårene – prosjektene legges til vårsemesteret. Det er ukentlige forprøver i forkant av prosjektene.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser, aktiviteter og dramaprosjekter som inngår i emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021