Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Scene­fag og beve­gel­se II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Undervisning og innhold i emnet bygger på Scenefag (SCENE10) og Bevegelse (BEVEG10), og gjelder for studenter i 2. avdeling som går på klassisk utøvende studium med sang som hovedinstrument. Gjennom arbeid med emnet skal studenten delta i to opera- eller musikalprosjekter.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har ferdigheter i de danseformene som inngår i emnet
 • har grunnleggende ferdigheter i utforming av opera- og musikalroller
 • har ferdigheter i ensemblesang og skuespill

Innhold

Emnet omfatter

 • dans (stildans, jazzdans, standarddanser)
 • drama
 • musikalsk og scenisk forberedelse til opera og musikkteaterprosjektene
 • to opera-/musikkteaterprosjekter hvert studieår, normalt som ett ukesprosjekt i hvert semester hvor det legges vekt på rolleforståelse og scenisk fremstilling av rollefigurer
 • et seminar/kurs i auditiontrening hvert studieår

Valg av lærestoff og vektlegging av de ulike temaene vil til en viss grad gjøres ut fra de behov som er i studentgruppen.

Organisering

Undervisningen i emnet foregår i bolker og prosjekter, og skjer i gruppe bestående av tredje- og fjerdeårsstudenter. Bevegelsesundervisningen knyttes opp mot prosjektene.

Det gjennomføres to opera /musikalprosjekt (ca. en ukes varighet) i hvert av de to studieårene – vanligvis ett prosjekt i hvert semester.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen og ved opera/musikalprosjektene som settes opp hvert studieår.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ny vurdering må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021