Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Slag­ver­k­en­sem­ble II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder studenter som har klassisk slagverk som hovedinstrument, og undervises over to studieår.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser selvstendighet i å arrangere og gjennomføre konserter for slagverk
 • kan gjøre en kritisk vurdering av klang i forhold til et musikkverks idé og notasjon
 • har god kjennskap til slagverkrepertoar
 • har bred konserterfaring med slagverkensemble

Innhold

Arbeidet med emnet omfatter

 • innstudering og framføring av musikk for slagverkensemble
 • utforming av plakat og konsertprogram
 • utforming og distribuering av pressemeldinger
 • oppsetting av prøveplaner, avtaler med komponister, lys- og lydteknikere
 • planlegging av sceneoppsett og sceneavvikling

Organisering

Organiseres normalt som ukentlig undervisning i gruppe. Det skal gjennomføres tre til fire konsertprosjekter og/eller studioopptak hvert studieår. Det endelige antallet og tidspunkt for prosjektene fastsettes i årsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisning, planlegging og gjennomføring av prosjekter. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Det er obligatorisk deltagelse på tre til fire konserter og/eller studioopptak hvert studieår.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av en eller flere faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge hele eller deler av emnet på nytt. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021