Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Stu­dio I

 • Gjennomføres: 1. studieår, vårsemesteret.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i komposisjon ved hjelp av datamaskin og programvare, samt innføring i å bearbeide og generere lyd for elektroakustiske komposisjoner med eller uten akustiske instrumenter/stemme. Det er ikke lagt stilistiske føringer for hva studentene arbeider med av egne komposisjoner, men emnet egner seg for studenter som ønsker å eksperimentere med komposisjon og lyd.

Emnet er både et valgemne og et obligatorisk emne for studenter på kandidatstudiet i komposisjon. Emnet etterfølges av Studio II for studenter på kandidatstudiet i komposisjon (KPSTU11)

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide selvstendig med bearbeiding og generering av lyd
 • selvstendig kan sette sammen lydelementer til en elektroakustisk komposisjon
 • kan anvende musikkteknologisk terminologi
 • kan vurdere eget arbeid ut fra sammenligninger med standardrepertoaret innenfor sjangeren

Innhold

Aktuelle tema:

 • Praktisk bruk av og teoretisk innføring i elektroakustiske produksjons- og komposisjonsteknikker som sampling, makromontage og variasjonsteknikker.
 • Enkel opptaksteknikk med én til fire mikrofoner.
 • Basis mikseteknikker til stereo og 5.1 og bruk av VST effekter.
 • Enkel mastring til stereo.

Organisering

Hoveddelen av undervisningen vil være nettbasert, organisert som flipped classroom. I tillegg er det seks til åtte samlinger der studentene presenterer og diskuterer sine arbeider. Studentene vil også få tilbud om individuell veiledning.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Arbeidsmappe

Studenten skal levere syv oppgaver knyttet til emnets innhold innen frister gitt av faglærer. Oppgavene samles i en arbeidsmappe.

 1. Opptak av stemme og instrument. Opptaket brukes normalt i alle påfølgende innleveringer.
 2. Enkel makromontagekomposisjon med romklang og effekter.
 3. Bruk av tonekontroller for å generere nye lyder/variasjoner/bearbeidinger.
 4. Automasjon av tonekontroller og romklang i et makromontage.
 5. Remiks av en medstudents makromontage.
 6. Levere to samplede (kontakt)instrumenter laget med egne lydopptak.
 7. Makromontagekomposisjon som inkluderer alle teknikkene ovenfor.

Frist: Arbeidsmappen skal være fullstendig innen 1. desember.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde

 • én makromontagekomposisjon
 • to selvvalgte oppgaver fra arbeidsmappen

Frist: Eksamensmappen skal leveres på læringsplattformen Canvas innen 20. desember.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021