Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Stu­dio II

 • Gjennomføres: 2. studieår, høstsemesteret.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inneholder arbeid med komposisjon og fremføring av elektroakustisk musikk, og gir en praktisk og teoretisk innføring i å bearbeide, generere lyd og komponere elektroakustisk musikk med eller uten akustiske instrumenter/stemme.

Emnet bygger på Studio I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan arbeide selvstendig med bearbeiding og generering av lyd til bruk i elektroakustiske komposisjoner
 • selvstendig kan ta i bruk avanserte musikkteknologiske verktøy for komposisjon og fremføring av elektroakustisk musikk

Innhold

Aktuelle tema:

 • Praktisk bruk og teoretisk innføring i elektroakustiske produksjonsteknikker, som for eksempel sampling, subtraktiv syntese, live electronics og enkel bruk av fft-baserte programmer.
 • Komposisjonsteknikker innenfor elektroakustisk musikk.
 • Bruk av samplingsbibliotek som for eksempel VSL og Kontakt.
 • Avanserte miksteknikker til stereo.
 • Avanserte mikseteknikker til flerkanalsavspilling.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper, normalt organisert som ukentlige forelesninger på to ganger 45 minutter. Undervisningen kan også organiseres som prosjektundervisning. Organiseringen av undervisningen meddeles ved emnets start.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere tre oppgaver i løpet av emnet.

Oppgavetype og innleveringsfrister meddeles ved emnets start.

Frist: Innen 15. desember skal alle oppgaver være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021