Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sym­pho­nies Refram­ed

Kort om emnet

I Symphonies Reframed vil studenten jobbe med fortolking av symfonisk repertoar gjennom samspill i kammerformat. Aktuelle besetninger varierer fra 4-/8-hendig klaver og rene stryker-/blåser-ensembler til mindre sinfoniettabesetninger, som kombinerer klaver, stryk og blås. Emnet vil utfordre studentene til å musisere det symfoniske materialet i intimformat og utvikle selvstendige interpretative mål for verkene.

Emnet er åpnet for instrumentalstudenter på bachelor- og masternivå.

Faglærer i emnet: Sigstein Folgerø.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser evne til samarbeid og samspill
  • kan ta selvstendige musikalske valg
  • har inngående kjennskap til original- og kammerversjoner av utvalgte symfoniske verk
  • viser refleksjon om kunstneriske aspekter ved å realisere orkestermusikk i mindre format

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i kammerbearbeidelser av symfonisk kjernerepertoar innen den klassiske musikktradisjonen. Dette kan for eksempel være musikk av Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler med flere. Konkret repertoar tilpasses den aktuelle studentgruppa/instrumentsammensetningen. Et variert repertoar vil bli gjennomgått for å utvikle repertoarkunnskap. Et utvalg herfra velges for grundig innstudering, interpretasjon og fremføring.

Organisering

Undervisningen vil foregå gjennom tre workshops i løpet av høstsemesteret og én avsluttende konsert rett før jul. Hver workshop foregår over to dager (hver dag á fem undervisningstimer).

De to første samlingene vil eksponere studentene for mye repertoar. Repertoaret velges ut ifra og tilrettelegges for instrumentene som følger emnet. Her vil det oppfordres til samspill med liten til moderat forberedelsestid. Målet er at studenten skal tørre å slippe seg løs, og få trening i å orientere seg effektivt i ferskt materiale. Dette er verdifull erfaring å ta med seg inn i fremtidige frilansjobber. Deler av det gjennomgåtte repertoaret velges for grundig innstudering og fremføring ved konsert.

I den tredje samlingen vil det øves på repertoaret som skal fremføres. Før denne samlingen skal studentene ha gjort seg kjent med de andre stemmene i arrangementene samt partituret til originalkomposisjonene. Her må studentene ta aktivt interpretativt ansvar og utvikle en kunstnerisk fortolkning i fellesskap. Hver student skal levere et skriftlig refleksjonsnotat på én til to sider som beskriver kunstneriske aspekter ved dette arbeidsformatet.

Emnet avsluttes med en konsert.

Arbeidskrav

  • Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
  • Aktiv deltagelse på avsluttende konsert.
  • Innlevert skriftlig refleksjonsnotat (én til to sider).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021