Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Tasteins­tru­ment

 • Emnetype: Utøvende emne.
 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving – klassisk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder studenter som har orgel som hovedinstrument. Emne skal gi en innføring et annet tasteinstrument, som for eksempel cembalo, klaver eller harmonium. Studentene velger instrument før emnets start.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har forståelse for instrumentets egenart
 • behersker instrumentets spilleteknikk
 • har innsikt i aktuelt repertoar og relevant oppføringspraksis

Innhold

Arbeidet med emnet omfatter

 • innlæring av repertoar og teknikk på et annet tasteinstrument
 • oversikt over ulike teknikker og spillearter
 • arbeid med å oppnå en differensiert stilfølelse, både mht. den historiske utvikling og de forskjellige nasjonale stilretninger

Organisering

Undervisningen gis normalt individuelt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum-/repertoarliste som skal godkjennes av faglærer. Repertoarlisten skal omfatte verker fra ulike stilarter og ha en samlet spilletid på minst 40 minutter. Noe av repertoaret kan inngå i kammermusikkrepertoaret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021