Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Tra­di­sjo­nell sang

  • Gjennomføres: 1. eller 2. studieår, over to semestre (undervises annethvert år).
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer/praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Arbeidet med emnet skal i størst mulig grad være basert på muntlig overlevering og bearbeidelse.

Gjelder alle studenter på kandidatstudiet i utøving – folkemusikk, unntatt sangere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende ferdigheter i folkesang
  • har kjennskap til ulike vokale tradisjoner
  • har kjennskap til sammenhenger i frasering mellom vokalmusikk og eget instrument

Innhold

Arbeidet med emnet omfatter innlæring av sanger på gehør. Studenten utarbeider egen repertoarliste.

Organisering

Undervisningen gis i grupper og/eller individuelt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på ca. 15 minutter. Listen skal omfatte ulike vokaltradisjoner og syngemåter, og settes sammen fra fellespensum og selvvalgte folkesanger.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten skal dokumentere ferdigheter i ulike vokaltradisjoner og syngemåter.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021