Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Tysk

  • Gjennomføres: Over ett semester (høst/vår).
  • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
  • Undervisningsspråk: Norsk, tysk.

Kort om emnet

Emnet gjelder for studenter ved mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør. Emnet undervises annethvert år.

Emnet gir grunnleggende kompetanse i innstudering og formidling av tysk sangrepertoar.

Ansvarlig institusjon: Norges musikkhøgskole.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • behersker tysk på et nivå som gjør det mulig å innstudere og fremføre tysk repertoar på originalspråket
  • kan anvende og særlig gjenkjenne grammatiske former av verb og substantiv samt substantivets kasus og så videre, slik at en ved hjelp av ordbok og kunnskap om grammatikk selv kan oversette og forstå tyske sangtekster

Innhold

Emnet inneholder

  • basisgrammatikk knyttet til lærebok på nybegynnernivå og tekster fra den tyske sanglitteraturen
  • arbeid med diksjon
  • oversetting av tyske sangtekster

Organisering

Gruppeundervisning. Studentene bør også jobbe i kollokviegruppe med enkelte temaer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Muntlig eksamen

Omfang: 20 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Pensum i emnet er lærebok i tysk for nybegynnere. En del av pensum vil være knyttet til studentenes egne valg av sanger som skal framføres.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021