Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Utøven­de støtte­emne

 • Emnetype: Utøvende emne.
 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i løpet av første avdeling, og inneholder en innføring i emneområdene scenisk bevissthet, prestasjonsforberedelse og arbeidsfysiologi.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og introdusere den for et publikum
 • behersker hensiktsmessige teknikker for prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader

Innhold

Arbeidsfysiologi

 • Kunnskap om og praktiske øvelser i riktig bruk av egen kropp for å forebygge belastningssykdommer/-skader.

Scenisk bevissthet og prestasjonsforberedelse

 • Praktisk podietrening, tilbakemelding og diskusjon.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Planlegging og gjennomføring av en formidlingssituasjon.
 • Mentale teknikker/strategier for å forberede offentlig fremføring/konsert.
 • Konserten som en læringsarena.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet.

Arbeidsfysiologi

 • I grupper i løpet av første studieår.

Scenisk bevissthet

 • Forelesninger/workshops i gruppe, normalt i andre studieår.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021