Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Utvi­det musi­ker­kom­pe­tan­se I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i studieprogrammets fire første semester. I løpet av emnet skal studentene utvikle sjangerbredde og lære seg å beherske ulike bandinstrumenter.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser sjangerbredde og har kjennskap til et allsidig repertoar
 • har kunnskap om forskjellige instrumenters rolle i samspill
 • viser grunnleggende ferdigheter i samspill ved bruk av gitarer, el-bass, trommesett og blåseinstrumenter/melodiske instrumenter
 • kan betjene forsterkere og et enkelt PA-anlegg

Innhold

Emnet omfatter utvikling av ferdigheter for å kunne eksperimentere og utforske på tvers av de ulike musikkinstrumentene og -kulturene studentene representerer.

Emnet kan blant annet innholde følgende temaer:

 • Repertoar innenfor ulike sjangere og stilarter (f.eks.: pop/rock, elektronika, world music, musikal, samtidsmusikk, med mer).
 • Gehørspill, improvisasjon og besifringsspill.
 • Grunnleggende ferdigheter på bandinstrumenter.
 • Konsertforberedelser.
 • Bruk av PA-anlegg.

Organisering

Arbeidet med emnet organiseres i henholdsvis:

Sjangerkunnskap

 • Seminarer hvor det fokuseres på nye stilarter og sjangere. Aktivitetene tar utgangspunkt i studentenes hovedinstrument, men studentene kan også anvende ferdigheter de har på eventuelle biinstrumenter.

Støtteinstrumenter

 • Ukentlig undervisning i grupper hvor det arbeides parallelt med forskjellige instrumenter. Studenten får arbeide med et nytt instrument hvert semester og hvert semester avsluttes med noen timers samspill i blandede instrumentgrupper (studenter med gitar, el-bass eller trommesett som hovedinstrument deltar bare i samspilldelen i angjeldende semester).

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse på seminarer i sjangerkunnskap

Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet. Protokoll føres av faglærer/koordinator.

2. Gjennomføring av fire støtteinstrumentkonserter

 • Studentene skal i løpet av emnet spille på én støtteinstrumentkonsert per semester, til sammen fire konserter. Konsertene gjennomføres normalt mot slutten av hvert semester og skal godkjennes av faglærerne i støtteinstrumenter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 15. feb. 2021