Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Utvi­det musi­ker­kom­pe­tan­se II

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeoppgave.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

I løpet av emnet skal studenten, blant annet gjennom møter med utenlandske musikere og musikktradisjoner, få innsikt i etniske musikkulturer samt videreutvikle egen sjangerbredde. Kritisk refleksjon rundt kulturell identitet, respekt og mangfold vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer kunnskap om og reflekterer kritisk rundt kulturell identitet, respekt og mangfold
 • viser sjangerbredde og har kjennskap til et allsidig repertoar
 • har innsikt i og erfaring med et bredt spekter av etnisk musikk
 • viser evne til kritisk refleksjon og problematisering om musikkulturer i det flerkulturelle samfunn

Innhold

Emnet omfatter utvikling av ferdigheter for å kunne arbeide, eksperimentere og utforske på tvers av ulike kulturtradisjoner.

Emnet kan blant annet inneholde følgende temaer:

 • Repertoar innenfor ulike sjangere og stilarter (f.eks.: pop/rock, elektronika, world music, musikal, samtidsmusikk, med mer).
 • Innvandrerscenen i Norge.
 • Norske musikere i møte med utenlandske musikere og musikktradisjoner.
 • Kulturell identitet, respekt og mangfold.
 • Minoritetskulturer i musikkundervisningen.
 • Musikk i bistandsarbeid.

Organisering

Arbeidet med emnet organiseres i henholdsvis

Sjangerkunnskap

 • Seminarer hvor det fokuseres på nye stilarter og sjangere. Aktivitetene tar utgangspunkt i studentenes hovedinstrument, men studentene kan også anvende ferdigheter de har på eventuelle biinstrumenter.

Etnisk musikkorientering

 • Ukentlig undervisning, seminarer, prosjekter, workshops og eventuelle ekskursjoner.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i sjangerkunnskap

Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet. Protokoll føres av faglærer/koordinator.

2. Obligatorisk prosjektpraksis

Studenten skal i løpet av emnet forberede og gjennomføre prosjektpraksis. Prosjektpraksisen gjennomføres enten som en felles praksisuke i Libanon eller på en alternativ praksisarena. Ved valg av alternativ praksisarena utvikler studenten problemstilling for praksisen under veiledning av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en skriftlig prosjektoppgave.

Skriftlig prosjektoppgave

Skriftlig prosjektoppgave med bakgrunn i gjennomført prosjektpraksis. Oppgavetittel skal godkjennes av faglærer.

Omfang: 2000 til 2800 ord.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres prosjektoppgaven til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 26. apr. 2021