Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ber­gen fil­har­mo­nis­ke orkes­ter

  • Studiepoeng: 2 per prosjekt.
  • Gjennomføres: Prosjekt, etter avtale med orkester.
  • Avsluttende vurdering: Kontinuerlig vurdering og konsert.
  • Forhåndskrav: Prøvespill, kun strykere kan ta emnet.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er prosjektbasert og har et omfang på 2 studiepoeng per prosjekt. Opptak avgjøres av Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) på bakgrunn av prøvespill og besetningsbehov.

Prøvespill arrangeres på NMH i uke 40 i forbindelse med prøvespillprosjekt for strykere. Studenter melder i starten av uke 40 om de ønsker å ha ensemblepraksis i Bergen filharmoniske orkester, og trenger derfor ikke søke emnet i forkant.

Ensemblepraksis i BFO tilbys kun strykere.

Ensemblepraksis i BFO kan ikke erstatte ensembleplikt ved NMH.

Hvilke prosjekter praksisen skal foregå i avtales mellom BFO og student. Registrering av deltagelse skjer i slutten av studieåret.

Studenten får reise, kost og losji dekket.

Emneansvarlig: valg@nmh.no.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten har kunnskaper om og ferdigheter i arbeid i profesjonelle orkestre.

Innhold

Studentene deltar i det repertoar som er planlagt for den/de aktuelle prosjektuken(e). Hvor mange og hvilke prosjekter den enkelte får delta i avgjøres av BFO.

Hver student skal ha en veileder blant de faste musikerne i orkesteret, men deltar for øvrig på lik linje med de øvrige musikerne.

Organisering

Prosjektene følger orkesterets spilleplan. Én praksisperiode varer normalt i én uke (kan også inkludere helg), med daglige prøver og avsluttende konsert.

Prøvespillrepertoar

Studenten må selv organisere eventuell akkompagnatør.

Fiolin

  • Mozart fiolinkonsert, nr. 3, 4 eller 5: 1. sats med kadens.

Bratsj

  • Bratsjkonsert av Hoffmeister eller Stamitz: 1. sats og kadens.

Cello

  • Haydn cellokonsert i D-dur, 1.sats med kadens

Kontrabass

  • Valgfri kontrabasskonsert: 1. sats med kadens.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i alle prøver og konsert(er) i tilknytning til de prosjektene studenten skal delta i.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av BFO på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021