Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Chris­tia­nia Blåse­en­sem­ble

Kort om emnet

  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: Prosjekt.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Christiania Blåseensemble (CBE) er et blåseensemble/korps, stiftet og drevet av studenter ved Norges musikkhøgskole. Ensemblet har janitsjarbesetning og er opprettet med den hensikt å gi studenter og musikere et korpstilbud på høyt nivå. Studenter som er interesserte i å være med i ensemblet kan melde sin interesse til christianiablaseensemble@gmail.com. Opptak gjøres av representanter fra CBE.

Emnet er prosjektbasert. Det gjennomføres tre til fire prosjekter per studieår som hvert gir en uttelling på 2 studiepoeng.

Se for mer informasjon og retningslinjer for deltakelse.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan formidle musikk på en stilsikker måte i samspill med andre
  • har kjennskap til standardverk og verk fra ulike stilretninger og perioder innenfor ensembletypen blåseensemble/korps

Innhold

Ensemblet vil arbeide med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre.

Organisering

Emnet undervises i hovedsak på prosjektbasis. I tillegg kommer egenøving og gruppeøvelser. CBE har vanligvis tre til fire prosjekter hvert studieår. Hvert prosjekt organiseres med øvelser over én til to uker og avsluttes med en eller flere konserter.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk deltagelse på alle prøver i tilknytning til prosjektet.
  2. Studenten skal delta på én til to konserter i tilknytning til prosjektet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021