Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Barokk­in­ter­pre­ta­sjon for har­pis­ter

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Åpent kun for studenter med harpe som hovedinstrument.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter teoretisk og praktisk innføring i historisk harpespill.

Emneansvarlig: Fagseksjon for strykere og harpe.

Faglærer i emnet: Knut Johannessen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • behersker å spille continuo i et ensemble
  • viser evne til å lage diminusjoner over en enkel basslinje
  • har tilegnet seg relevant repertoar for harpe innenfor den aktuelle tidsperioden

Innhold

Emnet inneholder en teoretisk og praktisk innføring i generalbass, diminusjonspraksis og ornamentikk i repertoar skrevet på 1500-, 1600- og 1700-tallet.

Organisering

Undervisningen starter med en teoretisk innføring på tre ganger 90 minutter. Deretter følger en praktisk del på åtte ganger 90 minutter der studentgruppen er delt i to mindre grupper. Fokus vil ligge på praktiske øvelser på harpe. Undervisningen foregår gjennom hele studieåret.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 30 minutter. Listen skal omfatte solo- og ensemblerepertoar fra ulike stiler.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 23. mar. 2021