Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­ment­va­ri­ant I/II

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: 20-variantne er forhåndskrav til 21-varianten.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir undervisning på en historisk variant av studentens hovedinstrument, et instrument som er nært beslektet med hovedinstrumentet, eller en sjangervariant. Eksempler på instrumentvarianter er fiolin/barokkfiolin, trombone/eufonium eller klassisk gitar/jazzgitar. Komposisjonsstudenter kan velge sitt hovedinstrument som instrumentvariant.

Bare én instrumentvariant kan velges per år, og den samme instrumentvarianten kan velges maksimalt to ganger.

Hvilken instrumentvariant som ønskes oppgis i søknadsskjema til valgemner.

Studenter som også velger interpretasjonsemnene "Interpretasjonspraksis i tidligmusikk" vil bli prioritert til en relevant Instrumentvariant.

Emneansvarlig: valg@nmh.no.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har forståelse for instrumentets egenart
 • behersker instrumentets spille-/sangteknikk
 • har innsikt i aktuelt repertoar og relevant oppføringspraksis

Innhold

Emnet gir studenten mulighet til å supplere sitt hovedinstrument med et beslektet instrument, et historiske instrument, eller en sjangervariant på hovedinstrumentet.

Organisering

Undervisningen gis i hovedsak individuelt, 22,5 minutter i uken i 24 uker. Visse instrumentvarianter krever at studenten selv kan stille med instrument.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minst 30 minutter.

Frist: Innen 15. mai emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Eksempler på instrumentvarianter:

 • Altsaxofon
 • Barokkfløyte
 • Barokkgitar
 • Barokkobo
 • Barokktrombone
 • Barokktrompet
 • Barytonsaksofon
 • Bassklarinett
 • Blokkfløyte
 • Bratsj for fiolininster
 • Cello
 • Cembalo
 • El-fiolin
 • El-gitar for klassiske gitarister
 • Engelsk horn
 • Essklarinett
 • Eufonium
 • Fiolin for bratsjister
 • Fløyte for jazz-saksofonister
 • Hammerklaver
 • Historisk orgelspill
 • Jazz-piano for klassiske pianister
 • Klarinett for jazz-saksofonister
 • Klassisk fagott
 • Klassisk gitar for jazz-gitarister
 • Klassiske klarinetter
 • Kontrafagott
 • Lutt for gitarister
 • Naturhorn
 • Orgel
 • Piccolo
 • Romantisk gitar for gitarister
 • Sopransaksofon
 • Hardingfele

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 4. apr. 2022