Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Tima­ni

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Veiledende undervisningstid: Fredager kl. 12.00 – 13.30.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

I Timani benytter man kunnskap om kroppens anatomi og bevegelse på en relevant måte for musikeres behov og hverdag ved instrumentet. Undervisningen består av innføring i instrumentspesifikk anatomi for musikere, øvelser knyttet til å forbedre muskelkoordinasjon, og direkte overføring av dette til spilling og synging. I tillegg lærer man å gjenkjenne og analysere ulik kroppsbruk ved instrumentet gjennom observasjon av medstudenter, og å lytte til hvordan de ulike musklene har en rolle i klangproduksjon og frasering.

Hensikten med denne kunnskapen er å gi studenten konkrete verktøy for en sunn og naturlig måte å bruke kroppen på mens man spiller og synger. Øvelsene og den anatomiske kunnskapen sikter mot å gjøre studentens daglige øving ved instrumentet mer målrettet og effektiv, og å bidra til forebygging av musikerrelaterte belastningsskader. I arbeidet med emnet vil studentene få individuell tilbakemelding med sikte på å bidra til deres utvikling fysisk og musikalsk.

Faglærer i emnet: Tina Margareta Nilssen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • evner å overføre konkret kunnskap om kroppen og erfaring av ny koordinasjon til utvikling av egen sang- og instrumentalteknikk
 • har kjennskap til relevant terminologi om anatomi og fysiologi for musikere
 • kan gjøre rede for naturlig muskelbruk når man synger/spiller
 • kan analysere relevante forhold hos seg selv og andre med tanke på å forhindre belastningsskader og optimalisere utøvelsen teknisk og musikalsk

Innhold

 • Anatomiundervisning med spesiell relevans for musikere.
 • Anatomisk oversikt over pust og støtte for musikere.
 • Arbeidsstilling og praktisk bruk av øvelsene med og uten instrument/sang.
 • Observasjon og bevegelsesanalyse av medstudenter.
 • Øvelser som forbedrer koordinasjonen i forhold til arbeidsoppgavene en musiker har.
 • Avspenningsøvelser og pusteøvelser for alle instrumenter/sang.
 • Kunnskap om skadeforebygging for musikere.

Organisering

Undervisningen gjennomføres i gruppe, 90 minutter i uka i tolv uker, samt et dagsseminar i løpet av semesteret. Det gis to timer individuell oppfølging.

Det forventes at det jobbes med emnet og øvelsene utover undervisningen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten skal i løpet av undervisningsperioden gi en kort muntlig presentasjon over et tema gitt av faglærer.
 3. Studenten skal levere et refleksjonsnotat over egne erfaringer (omfang ca. 600 til 800 ord), der studenten viser til ulike fysiske teknikker som kan tas i bruk for økt spillkontroll/musikalsk uttrykk i forhold til egen situasjon. Frist: Refleksjonsnotatet skal være godkjent av faglærer innen 1. desember / 1. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Kompendium om Timani skrevet av Tina Margareta Nilssen.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2022