Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­kla­ver – impro­vi­sa­sjons­ret­tet I/II

 • Emnetype: Valgemne.
 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer
 • Forhåndskrav: BRUKLA10 (obligatorisk i 1. avdeling) eller forhåndskunnskap tilsvarende BRUKLA10.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter enkel innføring i besifringsspill og praktisk bruk av instrumentet. Emnet kan ikke velges av studenter med klaver som hovedinstrument.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.


Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har musikalske, spilletekniske og kreative ferdigheter i å utnytte klaverets muligheter som støtteinstrument ved sang og spill

Innhold

Med utgangspunkt i studentenes forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • besifringsspill
 • gehørspill
 • transponering
 • improvisasjon
 • samspill og akkompagnement
 • klaverteknikk

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på opptil fire studenter. Innhold og arbeidsmåte tilpasses studentenes nivå. Veiledende undervisningsressurs er 22,5 minutter i uken per student i 22 uker.

Arbeidskrav

Studenten følger minst 80 prosent av undervisningen i emnet. Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minst 30 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet. Minstekrav til nivå bør tilsvare standardlåter etter besifring fremført med variert akkordbruk.

Frist: innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet og uttrykkes ved bestått/ ikke bestått.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2024