Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­kla­ver – note­spill­ret­tet I

 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer
 • Forhåndskrav: BRUKLA10 (obligatorisk i 1. avdeling) eller tilsvarende er forhåndskunnskap til BRUKLA21.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter spill etter noter og praktisk bruk av instrumentet. Emnet kan ikke velges av studenter med klaver som hovedinstrument.

Emneansvarlig: Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.


Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har musikalske og spilletekniske ferdigheter i å utnytte klaverets muligheter som støtteinstrument ved sang og spill

Innhold

Med utgangspunkt i studentenes forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • notespill
 • samspill og akkompagnement
 • enkelt partiturspill
 • besifringsspill
 • klaverteknikk

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på opptil fire studenter. Innhold og arbeidsmåte tilpasses studentenes nivå. Veiledende undervisningsressurs er 22,5 minutter i uken per student i 24 uker.

Arbeidskrav

Studenter følger minst 80 prosent av undervisningen i emnet. Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minst 30 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet. Minstekrav til nivå bør tilsvare Grieg: Lyriske stykker op.12 og standardlåter etter besifring. Klaverstykker fra 20. århundre skal være representert på pensumlisten.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet og vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen på ca. 20 minutter.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2024