Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

NMH 50 år 2023–2024

Gjennom studieåret 2023–2024 skal Norges musikkhøgskole feire at vi fyller 50 år. Dette skal vi markere med seminarer, levende musikk og formidling av vår egen historie.

Festival hele året

Vi skal male med både bred og smal pensel, og vi skal være synlige på mange plattformer. I tillegg skal vi ta initiativ til nyskapning, refleksjon og debatt, også i samarbeid med andre aktører. NMHs unike miljø skal synliggjøres gjennom store musikalske øyeblikk og en økt bevissthet om eget mangfold.

Hva vil vi?

Gjennom aktiviteten i jubileumsåret ønsker vi å styrke vår nasjonale posisjon som den største og viktigste utdanningsinstitusjonen for musikk i Norge. NMH har gjennom de siste 50 år blitt et sted med mange unike fagmiljøer innen utøving, forskning, pedagogikk og mer, samtidig som vi har en bredde som er helt sentral for grasrota i norsk musikklivet.

  • Hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei?
  • Hva gjør dette med NMHs identitet?
  • Hvordan kan vi sette fokus på vår posisjon som kunstutdanning?

Som en forvalter av en rik konservatorietradisjon er det spesielt interessant å se på hvordan vi møter samtidens kunstneriske uttrykk.

Hvordan planlegger vi jubileumsfeiringen?

En bredt sammensatt komité koordinerer planleggingsarbeidet. Jubileumskomiteen er pekt ut av rektoratet, og bachelorstudent Elise Sløgedal er tilsatt som jubileumsambassadør for studentene.

Prorektor Eyolf Dale har det overordnede ansvaret for jubileumsfeiringen, og rektor Astrid Kvalbein er hans vara. Fra faglig side er Ann Helen Moen og Hayden Powell med. Komiteen samarbeider tett med produksjonssjef Lars Kurverud og kommunikasjonssjef Ståle Tvete Vollan.

I januar 2023 ble Vetle Aakre Laupsa tilsatt som produsent for jubileumsfeiringen.

Gjenopplev bursdagen 3. september!

Fra "Tiger´n" på Oslo S til alle byggene rundt Universitetsplassen: Over 3000 publikummere var innom søndag 3. september da NMH feiret med 50 konserter og arrangementer

Bilder og medieklipp fra bursdagen

Kontakt

Artikler relevante