Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Eksamen 2023–2024

Innsiden av et flygel.

Går du 2. eller 4. år bachelor, eller 2. år master? Her finner du viktig informasjon når du planlegger eksamen.

1. desember og 15. april

Det er to viktige frister du må forholde deg til:

1. desember

​Søknadsfrist for eksamen med ekstraordinære behov:​

 1. Alternativt lokale (gjelder primært eksamenskonserter på masternivå) ​
 2. Ekstraordinære tekniske behov utover standard brukerstyrt utstyr​

Spesielle planer og ekstraordinære behov (for eksempel knyttet til lys, lyd, rigg, ekstra tid, alternativt lokale og lignende) i forbindelse med avvikling av din eksamen skal beskrives og sendes per e-post til eksamen@nmh.no. Eksamenskontoret vil da sammen med faglærer og produksjon foreta en vurdering av behovene og legge til rette for dette der det er nødvendig og teknisk/praktisk mulig.

Enkle behov som talemikrofon, projektor/lerret (fast montert) og standard brukerstyrt scenelys er tilgjengelig for alle i Lindemansalen og Levinsalen og regnes ikke som ekstraordinære behov.

15. april ​

 • Hovedinstrumentrapport bachelor for 2.- og 4.-årsstudenter (nettskjema) – sjekk emnebeskrivelsen din hvis du er usikker.​
 • Master i Research Catalogue ​– dette har du som er andreårstudent på master fått e-post om.
 • Endringer i eksamensplan​ – store deler av eksamensplanen er allerede lagt, men endringer kan forekomme før 15. april. Etter 15. april er planen endelig.
 • Jazz/folkemusikk/FRIKA: Teknisk rider/info til produksjon​ – gjelder dette deg, vil du motta mer informasjon på epost.
 • Master: Standard er at din avsluttende eksamenskonsert er offentlig. Gi beskjed innen 15. april hvis du ikke ønsker offentlig konsert.
 • Gå til eksamenssidene for å finne mer informasjon. Du finner også mer info på siden Alt du trenger å vite om eksamen.

Tidspunkt, rapport og innlevering

Du finner tid og sted for eksamen på TimeEdit. Trykk på åpen inngang og deretter eksamen. Der søker du på for eksempel navnet ditt eller instrument.

Skriftlig eller praktisk-muntlig eksamen

Du finner også tid og sted for andre eksamener i TimeEdit. Trykk på åpen inngang, deretter eksamen. Søk på emne. Her finner du:

 • Tid og sted for skoleeksamen​
 • Tid for utlevering og innlevering av hjemmeeksamen​
 • Tid og sted for praktisk-muntlig eksamen​

Digitalt eksamenssystem: Inspera

 • Alle skriftlige eksamensbesvarelser leveres i Inspera.​
 • Alle frister er kl. 13:00​
 • Du som student må selv sjekke TimeEdit for å finne eksamenstidpunkt​
 • Studentene kan se skoleeksamen og hjemmeeksamen som «kommende prøver» med FEIDE-innlogging i Inspera når prøven er klar med eksamensoppgave.​
 • Gå til Inspera

Eksamenskonserter

​Hvordan kommuniserer produksjonsapparatet i eksamensplanlegging?​

Via NMH student-epost! ​

Gjennomføring

​Eksamenskonserter i 1. avdeling gjennomføres som private konserter, ikke offentlig eller internt annonsert​:

 • Produksjonsoppfølging: Normalt ingen produksjonsoppfølging, du er selv ansvarlig for å planlegge og organisere ​konserten
 • Publikum/offentliggjøring: Hvis du ønsker kan du invitere venner/familie som publikum. Ingen offentlig eller intern publisering​
 • Arrangementsvert er til stede for å bistå praktisk etter behov​

Eksamenskonserter i 2. avdeling gjennomføres som interne konserter:​

 • Produksjonsoppfølging: Følges opp av produsent med tanke på praktiske hensyn​
 • Arrangementsvert er til stede for gjennomføring av planer som er avtalt med produsent og for generell bistand ​
 • Publikum/offentliggjøring: Du kan publisere og invitere til konsert og konserten kan annonseres på NMHs interne nettsider (student.nmh.no/ansatt.nmh.no) hvis du ønsker.

Eksamenskonserter på masternivå er i utgangspunktet ordinære offentlige konserter:

 • Produksjonsoppfølging: Følges opp av produsent med tanke på praktiske hensyn​
 • Arrangementsvert er til stede for gjennomføring av planer som er avtalt med produsent og for generell bistand ​
 • Konserten annonseres i NMHs offentlige konsertkalender. Hvis du ikke ønsker offentlig annonsert konsert, må du gi beskjed innen 15. april.

Eksamener på eksterne arenaer behandles tilsvarende som mastereksamen på NMH.​

Standardiserte tidsrom

Standardiserte tidsrom mellom eksamenskonserter (på NMH): ​

 • 45 minutter mellom 1. avdelingseksamener​
 • 60 minutter mellom 2. avdelingseksamen​er
 • 75 minutter mellom mastereksamener​

Disse tidsrommene er der for å gi tid til uforutsette forsinkelser og hendelser, samt innslipp og utslipp av publikum, rigg og annet.​ Unntak forekommer dersom student har søkt ekstraordinære behov innen fristen 1. desember og fått dette bekreftet.​

Spesielt for jazz, folkemusikk og FRIKA/FRIMA-eksamener​

 • For disse eksamenskandidatene er det ekstra viktig å overholde frist for teknisk rider/informasjon og informasjon til promotering (15. april): begynn å planlegge nå!​
 • Det er viktig å huske at eksamen gjennomføres «på samlebånd,» og derfor er ikke tid og mulighet​ for store avvikende prosjekter med spesielle behov, hvis det ikke er søkt om innen frist 1. desember og bekreftet.

Markedsføre konserten

Dette gjelder for både offentlig og internt annonserte konserter. Hvis du er bachelorstudent og skal ha 1. avdelingseksamen, kan du hoppe over dette avsnittet.

Du velger selv hvor mye informasjon du vil ha med, men vi anbefaler:​

 • Særlig aktuelt for eksamenskandidater med klassisk repertoar: Komponister og verknavn​
 • Alle: Medvirkende navn med instrumenter
 • Alle: Omtale – hva har du jobbet med? Hva er tema for konserten? Hvem er du som musiker (kort bio)?​

Bilde:​

 • Hvis du ikke sender bilde, får du en automatisk generert illustrasjon på konsertsiden din.
 • Send foto, ikke plakat (kravet om universell utforming straffer oss for å ha tekst i bilder)
 • Husk å ta med navn på fotograf eller om bildet ev. er fritt.​

Alt skal sendes til konsertinfo@nmh.no innen 15. april.

Hva gjør NMH?

 • Alle: Legger ut konserten på nmh.no eller student/ansatt.nmh.no​
 • Alle: Legger på foajeskjermene​
 • Offentlige konserter blir inkludert i konsertnyhetsbrev med ca. 1800 mottakere
 • NMH legger ut stories dagen før hver dag i hele eksamensperioden. Hvis du har sendt inn navn på medvirkende, gir det mulig for tagging og dermed videredeling og større spredning
 • Fellesmarkedsføring av hele eksamensperioden på sosiale medier, ev. med betalt boosting.​
 • Ev. andre ting, alt etter kapasitet​

Du har mye større sjanse for å nå frem hvis vi du har presentert innholdet ditt i forkant.

Hva bør du gjøre?

 • Sende all info til konsertinfo@nmh.no​
 • Opprette Facebook-event og invitere. Mobiliser de andre medvirkende på konserten til å invitere fra sine profiler.​ Merk at privatprofiler ikke kan legge til sider som co-host. Hvis du har en side, kan du legge til NMH som co-host, hvis ikke legger vi eventet til under våre arrangementer.
 • Del videoer og smaksprøver fra øvelser på SoMe – og tag @musikkhogskolen i stories på Instagram. Vi deler veldig ofte videre​.
 • Lag plakat og program med generatoren på ansatt.nmh.no​. Du må selv printe ut og henge opp.
 • Spre ordet, inviter medstudenter og gå på medstudenters konserter.

Artikler relevante