For studenter
No En
Søk

Studentutvalget SUT

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Kontakt oss i SUT

Studentutvalget holder til på rom 111 i 1. hus. SUT blir valgt av studentene på allmøte, og sitter i ett år. Valg til SUT gjennomføres i løpet av vårsemesteret hvert år.

Hva gjør SUT?

SUT er Musikkhøgskolens studentdemokrati og har ansvaret for kommunikasjon med faglig og administrativ ledelse ved institusjonen.

SUT fronter saker som er viktige for studentene i ulike fora og arbeider for å bedre studentenes læringsmiljø og kvaliteten på studiene. SUT arrangerer også sosiale tilstelninger for studenter på Musikkhøgskolen.

SUT kontrollerer skap, administrerer øvingsrom, har ansvaret for det sosiale opplegget under oppstartsuka for nye studenter og hjelper til under opptaksukene.

SUT er medlemslag i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

Studentrepresentanter

Studentdemokratiet ved NMH er større enn bare SUT – totalt sitter også rundt 40 studenter i utvalg og komiteer som alle styr skolens virksomhet på ulike måter. SUT oppnevner alle studentrepresentanter og ordner også minst to samlinger for alle tillitsvalgte hvert år.

Har du lyst til å engasjere deg?

Arbeidet med å oppnevne studentrepresentanter starter på våren (for kommende studieår), men det dukker ofte opp ting i løpet av året også. Ta kontakt med oss så kan vi snakke mer om det!