For studenter
No En
Søk

Studiereiser

Du kan søke finansiell støtte til kortere studiereiser i utlandet for studentgruppen din.

Hva dekker støtten?

Støtten kan dekke deler av kostnader til reise og opphold. Den dekker ikke diett for studenter og lønn for ansatte.

NB!

Hvis du ser etter informasjon om støtte til konserter og mesterklasser på reise må du gå hit.

Egenandel

Studentene må betale en egenandel. Egenandelen settes med utgangspunkt i reisens totale kostnad, og vil variere.

Slik søker du

Har du noen spørsmål?