Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Studiereiser

Du kan søke finansiell støtte til kortere studiereiser i utlandet for studentgruppen din.

Hva dekker støtten?

Støtten kan dekke deler av kostnader til reise og opphold. Den dekker ikke diett for studenter og lønn for ansatte.

Egenandel

Studentene må betale en egenandel. Egenandelen settes med utgangspunkt i reisens totale kostnad, og vil variere.

Slik søker du

Har du noen spørsmål?

Skriv en e-post til international@nmh.no eller kom innom internasjonalt kontor (343).