For studenter
No En
Søk

Utveksling

Ønsker du å kombinere studieoppholdet ditt ved Musikkhøgskolen med et studium i utlandet?

Reis ut!

Internasjonal-rådgiverne på kontor 343/362A har faglige og administrative kontakter ved mange musikkutdanningsinstitusjoner og hjelper deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. februar for å søke om å reise ut påfølgende studieår (høstsemesteret, vårsemesteret eller hele studieåret).

Planlegg i god tid!

Hvordan søke utveksling

Studietiden blir ikke forlenget

Utenlandsstudiene vil erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Norges musikkhøgskole. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid.

Hvor kan du reise?

Du kan søke om et utvekslingsopphold ved en hel rekke forskjellige institusjoner.

Du kan også søke om å reise til steder som ikke står på denne listen. Ta kontakt med en av oss som jobber med studentutveksling dersom dette er aktuelt for deg.

Nyttige institusjoner og organisasjoner

Spørsmål om utveksling?