Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Utveksling

Ønsker du å kombinere studieoppholdet ditt ved Musikkhøgskolen med et studium i utlandet?

Reis ut!

Rådgiverne på internasjonalt kontor (kontor 343) har faglige og administrative kontakter ved mange musikkutdanningsinstitusjoner, og hjelper deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. februar for å søke om å reise ut påfølgende studieår (høstsemesteret, vårsemesteret eller hele studieåret).

Planlegg i god tid!

Hvem kan reise på utveksling

På NMH kan man søke om å reise på utveksling i løpet av 3. eller 4. år på alle bachelorprogram (kun 4. år for studenter på bachelorstudiet i musikkpedagogikk) og på 1. eller 2. år på alle masterprogram. Søknadsfristen er 15. februar i studieåret før man ønsker å reise.

En forutsetning for å få reise på utveksling er at man er i rute med emner og studiepoeng. Det betyr at:

  • om du skal på utveksling i ditt tredje år på bachelorstudiet, skal du ha fullført første avdeling før du reiser.
  • om du skal på utveksling i ditt fjerde på bachelorstudiet i musikkpedagogikk, skal du ha fullført alle 1., 2. og 3. års-emner før du reiser.
  • om du skal på utveksling i løpet av ditt første år som masterstudent, skal du ha fullført bachelorgraden din før du reiser. Du må søke før 15. februar selv om du ikke har fått vite om du har kommet inn på masterprogrammet.
  • om du skal på utveksling i løpet av ditt andre år som masterstudent, skal du ha fullført emnet MUSPER71 Musikken i perspektiv før du reiser.
  • om du allerede har en dispensasjon for inneværende studieår, skal emner fullføres som beskrevet i dispensasjonsvedtaket før du reiser.

Ta kontakt med din studentkontakt om du er usikker på om du er i rute, eller for å legge en plan for hvordan du kan komme i rute før utreise.

Hvordan søke utveksling

Hvor kan du reise?

Du kan søke om et utvekslingsopphold ved en hel rekke forskjellige institusjoner.

Du kan også søke om å reise til steder som ikke står på denne listen. Ta kontakt med en av oss som jobber med studentutveksling dersom dette er aktuelt for deg.

Nyttige institusjoner og organisasjoner

Hva kan du få finansiert?

Som student på utveksling fra NMH trenger man i de aller fleste tilfeller ikke å betale skolepenger til vertsinstitusjonen. Unntak kan forekomme for noen institusjoner utenfor Europa.

Norske utvekslingsstudenter har rett på støtte fra Lånekassen og kan dessuten få stipend til reise og levekostnader (og eventuelle skolepenger) fra forskjellige hold.

Andre stipender

Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt utvekslingsopphold.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål om utveksling?

Reisebrev og artikler om utveksling