For studenter
No En
Søk

Utveksling

Ønsker du å kombinere studieoppholdet ditt ved Musikkhøgskolen med et studium i utlandet?

Reis ut!

Internasjonal-rådgiverne på kontor 343/362A har faglige og administrative kontakter ved mange musikkutdanningsinstitusjoner og hjelper deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. februar for å søke om å reise ut påfølgende studieår (høstsemesteret, vårsemesteret eller hele studieåret).

Planlegg i god tid!

Hvordan søke utveksling

Hvor kan du reise?

Du kan søke om et utvekslingsopphold ved en hel rekke forskjellige institusjoner.

Du kan også søke om å reise til steder som ikke står på denne listen. Ta kontakt med en av oss som jobber med studentutveksling dersom dette er aktuelt for deg.

Nyttige institusjoner og organisasjoner

Hva kan du få finansiert?

Som student på utveksling fra NMH trenger man i de aller fleste tilfeller ikke å betale skolepenger til vertsinstitusjonen. Unntak kan forekomme for noen institusjoner utenfor Europa.

Norske utvekslingsstudenter har rett på støtte fra Lånekassen og kan dessuten få stipend til reise og levekostnader (og eventuelle skolepenger) fra forskjellige hold.

Andre stipender

Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt utvekslingsopphold.

Spørsmål om utveksling?