Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­kla­ver

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til studieprogram emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende klaverspill for pianostemmere. Studenten velger ønsket retning for emnet: notespillrettet- eller improvisasjonsrettet bruksklaver.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende klaveret som et verktøy i pianostemming
 • behersker grunnleggende klaverteknikk
 • kan fremføre pianostykker ved hjelp av noter og/eller gehør
 • kan utføre besifring og transponering

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • notespill
 • gehørspill/ improvisasjonsrettet spill
 • besifringsspill
 • transponering
 • grunnleggende klaverteknikk

Vektlegging av innholdspunktene tilpasses studentenes nivå og genretilknytning.

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i grupper på to til tre studenter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «vedlegg 1: veiledende undervisningsmengde og organisering» under beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 20 minutter.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2023