Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bruks­kla­ver for VUKM2

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen Kirkemusikk II.

Emnet omfatter spill etter noter og praktisk bruk av instrumentet.

Emneansvarlig: Gunnar Flagstad.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har musikalske og spilltekniske ferdigheter i å utnytte klaverets muligheter som støtteinstrument ved sang og spill

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • notespill
 • samspill og akkompagnement
 • besifringsspill
 • transponering
 • gehørspill/improvisasjon
 • klaverteknikk

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på opptil fire studenter. Innhold og arbeidsmåte tilpasses studentenes nivå. Veiledende undervisningsressurs er 30 minutter i uken per student i 24 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på 50 til 60 minutter som skal omfatte

 • stykker fra klaverlitteraturen
 • akkompagnement etter noter, besifring og gehør
 • besifrede melodier som viser forskjellige akkompagnements- og rytmemønstre
 • transponering av besifrede melodier
 • enkelt partiturspill
 • viser etter gehør

Minstekrav til nivå bør tilsvare en enklere wienerklassisk sonate og standardlåter etter besifring med variert akkordbruk. Klaverstykker fra 20. århundre skal være representert på pensumlisten.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Studenten skal framføre et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021