Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til studiet emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for stryke-, messing-, treblåseinstrumenter og harpe.

Studiepoengene for hovedinstrument omfatter også

 • innstudering og akkompagnement
 • forum og Interpretasjon
 • orkester

Læringsmål

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten

 • utvikle sine instrumentale og kunstneriske ferdigheter
 • tilegne seg et allsidig og bredt repertoar og utvikle forståelse for ulike stilarter
 • utvikle evnen til å formidle musikk på en personlig og stilsikker måte
 • opparbeide hensiktsmessig arbeidsteknikk og selvstendige arbeidsformer

Innhold

Arbeidet med emnet vil omfatte

 • tekniske øvelser/etyder
 • innstudering av repertoar
 • øvemetoder
 • interpretasjon og formidling

I tilknytning til dette bør studenten arbeide med

 • verk fra alle epoker som er aktuelle for det enkelte instrument
 • solo- og ensemble-/orkesterrepertoar som er sentralt for det enkelte instrument
 • ulike utøveres interpretasjoner og presentasjoner av musikkverk
 • støttelitteratur, eksempelvis analyser og verkgjennomgåelser
 • litteratur om instrumenthistorie og oppføringspraksis
 • litteratur som beskriver musikeres virksomhet, synspunkter, erfaringer og arbeidsmetoder, eksempelvis biografier og artikler
 • kultur- og musikkpolitisk litteratur
 • litteratur om teknikk på instrumentet

Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i emnet Kammermusikk og andre utøvende emner, vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen.

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. Valg av støttelitteratur bør foretas av studenten selv ut fra konkrete behov i tilknytning til studier av instrumentalteknikk og repertoar. Studenten vil også få veiledning hos sine lærere i valg av støttelitteratur. Arbeidet med støttelitteratur vil bli relatert til undervisningen.

Organisering

Ukentlige individuelle leksjoner, klassetimer, forelesninger, seminarer, prosjekter og kollokvier. Selvstendig arbeid med øving, lytting og litteraturstudier. I studiet vil det bli tilrettelagt for konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal ta del i.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Deltakelse på minst en konsert.

2. Gjennomført og godkjent deltakelse i Forum og interpretasjon (FORUM30).

3. Levere hovedinstrumentrapport som skal inneholde

 • oversikt over gjennomgått repertoar på minst 100 minutter
 • oversikt over deltakelse i kammermusikk/ensembler
 • oversikt over deltakelse på konserter
 • oversikt over deltakelse på seminar og/eller mesterklasser
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur
 • Rapporten skal bekreftes av hovedinstrumentlærer. Frist: 15. april, leveres eksamenskontoret i tre eksemplarer.

5. Kun for messing- og treblåsere:

 • I slutten av første semester arrangeres en prøve i orkester-/korpsstudier. Jury og ansvarlig for organiseringen av denne prøven er høgskolens messing- og treblåslærere. 14 dager før prøven får studenten en liste over hvilke standardverk juryen ønsker å høre utdrag fra. Prøvens varighet er ca. 20 minutter. Muntlig tilbakemelding gis umiddelbart etter prøven. For at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet, må prøven i orkester-/korpsutdrag være bestått.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av studieåret. Vurderingen gjøres av minst en ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Eksamenskonsert

Studenten framfører et program med spilletid på ca. 45 minutter (maksimum 50 minutter). Kammermusikk bør inngå i programmet.

Student og hovedinstrumentlærer setter opp program for eksamen. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Messingblåsere skal framføre minst ett verk i eksamensprogrammet uten noter. Kammermusikk kan utgjøre inntil 10 minutter av programmet. Kandidaten har rett til inntil 20 minutters pause.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021