Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Impro­vi­sa­sjons­ba­sert sam­tids­mu­sikk II

Kort om emnet

Emnets hovedmål er å gi studentene en økt bevissthet rundt egen kunstnerisk agenda, med fordypning i samtidsmusikk, utøvelse og improvisasjon. Emnet tar også sikte på å utvikle og utvide studentens egen utforsking av klangregistre og de spilletekniske muligheter som finnes på hovedinstrumentet.

Emnet er åpent for alle studenter. Valgemnet krever ikke noen forkunnskap i harmonibasert improvisasjon, ettersom slik improvisasjon er lite relevant i sammenhengen. Emnet kan velges to ganger.

Emneansvarlig: Fagseksjon for blåsere og slagverk.

Faglærer i emnet: Rolf-Erik Nystrøm og Håkon Thelin.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan uttrykke egne musikalske ideer på sitt hovedinstrument
 • kan presentere selvstendig, kreativ musikalsk lydskaping på eget instrument i former som er aktuelle innen den internasjonale samtidsmusikken, og/eller som personlige komposisjoner
 • kan skape lydbilder/teksturer som er hensiktsmessige i musikalske forløp av ulik art
 • har kjennskap til sentrale verk som krever medkomponering/improvisasjon fra utøverens side
 • har instrumentteknisk forståelse for sitt instruments virkemåte og klangdannelse

Innhold

Emnet består av en utøvende del og en teoretisk del. I løpet av studieåret vil studentene få kontakt med toneangivende utøvere, komponister og andre relevante kunstnere. Studentene vil videre bli gjort kjent med etablerte kompositoriske, improvisatoriske og instrumentale teknikker, og få øving i solo- og ensemblespill. Studentene vil også fremføre sine egne improvisasjoner og verk på konserter i regi av høgskolen.

Aktuelle temaer er

 • gjennomgang av viktige retninger og ideer i samtidsmusikk og improvisasjonsmusikk hver for seg og i møte mellom dem
 • intuitiv musikkskaping
 • fri improvisasjon
 • improvisasjon til visuell kunst
 • øvelser i improvisasjon
 • øvelser i «program»-musikk (stemning/handlingsforløp)
 • teknikker til bevisstgjøring av formoppfatning og utvikling av hukommelse
 • instrumentutforskning
 • utforskning av lyd og simulering av ikke-instrumentale lyder
 • mikrotonal intonasjon
 • fremføring av egne verk/improvisasjoner
 • iscenesetting av opptreden: konsertens dramaturgi
 • ulike notasjonsstrategier
 • omgåelse av instrumentale begrensninger

Eksempler på aktuelt repertoar og verk:

 • Grafisk noterte verk: F.eks. John Cage, Rolf Wallin
 • Fortolkningsopplegg: F.eks John Cage, Xenakis,Christian Wolff, Giacinto Scelsi
 • Verk i åpen form: F.eks Karlheinz Stockhausen, Christian Wolff, oa.
 • Verk som inkluderer improvisatoriske avsnitt
 • Tradisjonsmusikk: F.eks NOH, Gagaku, Asia, Afrika

Organisering

Emnet undervises i gruppe, tre timer per uke i 24 uker. Undervisningen veksler mellom forelesninger, demonstrasjoner og samspill. Det vil også bli hentet inn fremtredende utøvere, komponister og andre kunstnere, slik at emnet kan fungere som et vindu mot andre relevante miljøer.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal fremføre improvisasjoner og verk ved minimum to konserter i løpet av studieåret. Konsertsted skal godkjennes av faglærer.
 3. Studenten skal levere et refleksjonsnotat på starten og ett på avslutningen av studiet på til sammen ca. 1000 ord (tilsvarer to til tre sider). Aktuelle tema: forventninger til emnet, egne forutsetninger og læringsprosess og bruksområder for det studenten har lært.
 4. Studenten skal utforme og levere en personifisert instrumentmanual.

Frist: Refleksjonsnotat og instrumentmanual skal leveres 1. juni i emnets andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 25. sep. 2020