Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Inn­fø­ring i musikk­te­rapi­fa­get

  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet vil gi en praktisk og teoretisk innføring i musikkterapifeltet.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Emnekoordinator: Tom Næss.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan reflektere over problemstillinger relatert til fagfeltet musikkterapi med utgangspunkt i relevant teori
  • viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering med kropp, stemme og instrumental lydproduksjon i praktiske øvelser på timene
  • kjenner til utviklingsarbeid og forskning i musikkterapifeltet

Innhold

Undervisningen vil inneholde teoretiske forelesninger og praktiske øvelser, diskusjoner og samtale omkring sentrale tema. Temaer som berøres er musikkterapeuten som kulturarbeider, musikkterapeuten som rådgiver og musikkterapeuten som kliniker.

Organisering

Emnet organiseres gjennom ett semester, åtte ganger à tre undervisningstimer.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
  2. Studenten skal holde et muntlig fremlegg på ca. 15 minutter på siste samling over oppgitt emne.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærere på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021