Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Jazz­vo­kal­en­sem­ble I/II

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Veiledende undervisningstid: Fredager kl. 14.30 til 16.00.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptaksprøve for andre enn jazzsangstudenter. 20-varianten er forhåndskrav for 21-varianten.
  • Undervisnigsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir praktisk erfaring i å synge i et rytmisk vokalensemble.

Deltagelse er obligatorisk arbeidskrav i hovedinstrument for KAUT 1. avdeling på jazzsang.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærer i emnet: Guro Gravem Johansen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har forståelse for ulike musikalske virkemidler og vokalteknikker i et a cappella vokalensemble innenfor rytmisk/improvisert musikk
  • kan delta aktivt i denne typen ensemble, og kan bruke ulike musikalske virkemidler
  • kan utarbeide arrangement og musikalske løsninger kollektivt og gehørbasert, i tillegg til å arbeide med ferdigskrevne arrangement
  • har relevant konserterfaring med denne typen ensemble

Innhold

Jazzvokalensemblet vil arbeide med et variert repertoar, fra ulike stilretninger i rytmiske vokaltradisjoner til nyskrevne verk med innslag av samtidsmusikk. Komposisjoner, arrangement og ideer fra studentene selv vil i størst mulig grad utgjøre repertoaret. Improvisasjon, kollektiv og solistisk, samt gehørbaserte arbeidsprosesser vil bli vektlagt. Studentene skal aktivt medvirke i å utforme det musikalske uttrykket.

Organisering

Emnet undervises i utgangspunktet i 90 minutter i uken i 24 uker. Noe av denne tiden kan bli frigjort til blokk-/prosjektbasert undervisning. Ansvarlig lærer vil for hvert semester utarbeide en plan over repertoar, prøvetider, instruktør(er), konserter og andre prosjekt (for eksempel studioopptak) i samarbeid med studentene.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, samt konserter og eventuelle innspillinger som inngår i emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge undervisningen i emnet på nytt, enten hele kurset eller deler av det. Omfanget fastsettes individuelt.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021