Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kla­ver-/par­ti­tur­spill I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende klaverspill for dirigenter, slik at studenten skal være i stand til å utnytte klaverets muligheter som støtteinstrument for sitt virke som dirigent.

Emnet etterfølges av Klaver-/Partiturspill II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke klaveret til innstudering av enklere partitur
 • har grunnleggende klavertekniske ferdigheter
 • har kjennskap til ulike nøkler og transponeringer i et partitur

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger, skal emnet omfatte arbeid med

 • klaverteknikk
 • partiturspill
 • prima vista-spill
 • besifringsspill/akkordforståelse
 • gehørspill/ transponering

Organisering

Undervisningen gjennomføres individuelt og/eller i gruppe. Noe av undervisningen knyttes opp mot studentens egen dirigentpraksis.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Repertoarliste

Studenten skal ved slutten av hvert studieår legge fram en repertoarliste på minst 15 minutter. Totalt skal repertoarlisten være på minst 30 minutter etter to års studier. Repertoarlisten knyttes i stor grad opp til studentens dirigeringsrepertoar og skal omfatte

 • klaveruttog og/eller stykker fra klaverlitteraturen
 • enkelt partiturspill

2. Intern prøve

Studenten skal ved avslutningen av hvert vårsemester gjennomføre en intern prøve, der det framføres et program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista spill.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021